O tikvinom ulju

Jedno od specijalnih jestivih nerafinisanih ulja koje se proizvodi isključivo mehaničkim postupkom i koje se može uvrstiti u grupu funkcionalnih prehrambenih proizvoda je ulje semena tikve.

Tikva je zbirni naziv za različite biljne vrste koje pripadaju familiji Cucurbitaceae (vrežaste biljne vrste). Za tikve se koriste različiti narodni nazivi kao što su: bundeva, dulek, ludaja, misirača, buča, ajduk, šućurci itd. U pojedinim krajevima ista vrsta, varijetet, ili forma različito se naziva ili se za različite vrste, varijetete i forme koristi isti termin. U tabeli su navedeni naučni (latinski) i preporučeni narodni nazivi onih tikava koje se gaje na našim prostorima.

Naučni naziv Preporučeni narodni naziv
Cucurbita pepo L. Obična tikva
Cucurbita maxima Bundeva
Cucurbita moschata Muskatna tikva
Cucurbita ficifolia Smokvolisna tikva
Cucurbita mixta Zimska tikva
Lagenaria siceraria Vrg

 

Obična tikva je najrasprotranjenija, a odlikuje se brojnim varijetetima i formama, među kojima su najpoznatiji: uljana tikva, tikvica za jelo, cukini, patison, ukrasne tikve, krivošije, pravođije i dr.

Uljana tikva je forma obične tikve (Cucurbita pepo L.) gajena za zrno (Cucurbitae semen) koje je bogato uljem (Oleaum cucurbitae). U zavisnosti od morfologije zrna razlikuju se uljana tikva sa ljuskom i uljana tikva golica.

Vrste roda Cucurbita, pa i obična tikva, kojoj uljana tikva pripada, vode poreklo iz Centralne i Južne Amerike. U Stari svet su dospele prilikom Kolumbovog otkrića Amerike. Međutim, uljana tikva golica, u vidu prirodne mutacije, prvi put se pojavila na prostorima današnje Austrije, u Štajerskoj, 80-tih godina XIX veka, po čemu može da se zaključi da obična tikva vodi poreklo iz Amerike, ali je njena posebna forma, uljana tikva golica – “evropski pronalazak”.

U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu stvorene su dve sorte uljane tikve. To su uljana tikva sa ljuskom „Olivija“ i uljana tikva golica „Olinka“. Oba tipa semena uljane tikve se konzumira kao poslastica ili služe kao sirovina za dobijanje ulja. Tikvino ulje (pogrešno nazvano bundevino ulje ili ulje bundevskih koštica) dobija se presovanjem pužnim (hladno presovano ulje) ili hidrauličnim presama (devičansko ulje).

Hladno presovano tikvino ulje se proizvodi direktnim presovanjem sirovog – osušenog semena, najčešće tikve golice, kontinualnim pužnim presama. Pri proizvodnji hladno presovanih ulja, temperatura ulja koje napušta presu je izuzetno bitna i ne bi smela da bude viša od 50 ̊ C. Upravo ovakav način dobijanja ulja omogućava da izdvojeno ulje bude znatno bogatije bio aktivnim komponentama kao što su: vitamini, provitamini, steroli, fosfolipidi, skvalen i dr. koji su zajedno sa pojedinim masnim kiselinama osnovni činioci nutritivne vrednosti tikvinog ulja.

Ulje semena tikve pripada grupi ulja visoke biološke vrednosti zbog povoljnog sastava masnih kiselina i raznih minornih komponenti koji pokazuju određene pozitivne efekte u ljudskom organizmu delujući: antiflamatorno (protivzapaljenski), diuretski (za izazivanje mokrenja), antimikrobno (protiv bakterija), blokirajući slobodne radikale i sl.

Tokoferoli i tokotrienoli su veoma važni sastojci ulja semena tikve. Ukupni tokoferoli u ulju semena tikve sorte Olinka nađeni su u količini od 650 mg/kg a kod sorte Olivija oko 300mg/kg. Sastav tokoferola u ulju semena tikve je prilično stalan, pri čemu je najzastupljeniji gama tokoferol u količini od oko 90%. Zbog specifičnog sastava tokoferola tikvino ulje poseduje veoma dobru održivost.

U tabeli je dat pregled pretpostavljenih mehanizama delovanja raznih komponenata uljane tikve na ljudski organizam.

Komponenta Delovanje i mehanizam delovanja
Delta-7 steroli

Antiflamatorno

Diuretsko

Inhibiranje vezivanja dihidro-testosterona (DHT) na ćelijske receptore

Smanjivanje količine DHT u tkivu prostate

Normalizacija parametara funkcionisanja prostate

Selen Antiinflamatorno
Nedefinisane komponente Antimikrobno
Linolna kiselina Prekursor je prostaglandina E2 i F2α koji su uključeni u regulaciju detrusorsphicter interakcije
Tokoferoli(α, β i γ)

Alfa tokoferol je biološki antioksidant

Beta i gama tokoferol jačaju vezivna tkiva i mišiće

Karotenoidi Vezuju kiseonične slobodne radikale
Magnezium Poboljšava neuromuscularne funkcije
Fosfor Smanjuje rizik od formiranja kamena u bešiki

 

Ulje tikvinog semena ima sledeća blagotvorna dejstva:

  • delta-7 fitosterol i selen smanjuju simptome beningnog povećanja prostate (beningna hiperplazija prostate – BHP) kao što su bolovi pri mokrenju, učestalost noćnog mokrenja, količina zaostale mokraće;
  • nezasićene masne kiseline snižavaju povećani nivo holesterola, usporavaju procese zakrečenja krvnih sudova, odnosno povoljno deluju na održavanje normalnog stanja cirkulacije u mozgu;
  • antioksidansi (Vitamin E i A, selen) usporavaju proces starenja ljudskog organizma
  • Tikvinom ulju se pripisuje i svojstvo jačanje potencije, ubrzavanje postoperativne rekonvalescencije i poboljšavanja opšteg stanja organizma. Esencijalne masne kiseline u ulju su prekursori prostaglandina koji mogu imati poželjan uticaj na antiinflamatorne procese i na sadržaj lipida u krvi.
  • U eksperimentima na zečevima je dokazano da je tikvino ulje delotvorno sredstvo kod reumatoidnog artritisa.

Izbor kvalitetne sirovine, definisanog porekla, je od velike važnosti za dobijanje ulja koje će zadovoljiti potrebe potrošača. Quantum Satis se opredelio za seme uljane tikve golica sorte Olinka sa geografskim poreklom iz Južnobačkog okruga Vojvodine u Srbiji.

Quantum Satis hladno ceđeno ulje dobija se isključivo mehaničkim putem, odnosno direktnim presovanjem sirovog – osušenog semena uljane tikve golice kontinualnim pužnim presama.

Ovo ulje odlikuje karakteristična aroma, visoke nutritivne vrednosti i blagotvorno delovanje na zdravlje. Zbog velikog sadržaja raznih bioaktivnih sastojaka najčešće se koristi kao preventiva u cilju sprečavanja ili pak ublažavanja bolesti prostate i kardiovaskularnog sistema.

 

sr_RSSerbian